AKADEMİ HAKKIMIZDA

SPORKARİYERİM AKADEMİ
 
Yenilikçi, vizyon sahibi, sürekli kendini yenileyen ve spor kariyer hayatında yön vermek isteyenleri eğitimlerimize davet ediyoruz.
 
Günümüzde Spor bilimlerinde meydana gelen gelişmeler dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mesleki ve teknik uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Spor sektöründe ekonomik ve yapısal açıdan gelişim süreci hızlıca artarken her geçen gün daha fazla profesyonel insan kaynağı desteğine ihtiyaç duymaktadır. Sporkariyerim 2009 yılında başlayan insan kaynakları ve sportif eğitim hizmetleri sektörün istihdam ve eğitim ihtiyaçları üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Bilimsel doğrular ve gerçekler ışığında sektörde kendini kanıtlamış Akademisyenler, Uzman Eğitmenler ve Antrenörler ile iş birliği içerisinde ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek sunduğu kapsamlı teorik ve uygulamalı eğitimler ile ülkemizin spor kültürüne eğitim ve istihdam ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.
Spor Kariyer Akademisi; mesleki eğitim programlarının içeriği tecrübeli program koordinatörleri ve alanında uzman eğitmenlerce hazırlanmaktadırr. Eğitim programlarımız, sektörün istihdam ihtiyaçlarına göre kurgulanmış, esnek ve zengin içerikli, sonuçların farklı yönlerden ele alınarak değerlendirildiği ve sürekli gelişmekte olan dinamik bir yapıdadır.